centrum przedsiebiorczosci

Kontaktul. Cieszyńska 367

(II piętro p. 320)

43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 497 50 07  • d1.png
  • d2.png
  • d3.png
  • white.png

Usługi doradcze

W ramach Punktu Konsultacyjnego KSU można skorzystać z dwóch form usług doradczych:

 

 

Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej   dotyczy w szczególności: konsultacji profilu zakładanej działalności gospodarczej, analizy SWOT, analizy form i źródeł finansowania działalności gospodarczej, doradztwa w przygotowaniu biznesplanu, doradztwa przy wyborze formy organizacyjno-prawnej oraz formy opodatkowania, przygotowania dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej oraz rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

 

 

Usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej skierowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie: spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia  działalności gospodarczej, marketingu i organizacji przedsiębiorstwa oraz  finansów przedsiębiorstwa


centrum przedsiebiorczosci