centrum przedsiebiorczosci

Kontaktul. Cieszyńska 367

(II piętro p. 320)

43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 497 50 07 • d1.png
 • d2.png
 • d3.png
 • white.png

Usługi doradcze

W ramach Punktu Konsultacyjnego KSU można skorzystać z dwóch form usług doradczych:

 

 

Usługa asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej   dotyczy w szczególności: konsultacji profilu zakładanej działalności gospodarczej, analizy SWOT, analizy form i źródeł finansowania działalności gospodarczej, doradztwa w przygotowaniu biznesplanu, doradztwa przy wyborze formy organizacyjno-prawnej oraz formy opodatkowania, przygotowania dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej oraz rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG

 

 

Usługa asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej skierowana jest do przedsiębiorców zainteresowanych doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie: spełniania wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia  działalności gospodarczej, marketingu i organizacji przedsiębiorstwa oraz  finansów przedsiębiorstwa

Usługi informacyjne

Bezpłatne usługi informacyjne dotyczą aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i są skierowane do już istniejących przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć własny biznes.

Zakres usług informacyjnych obejmuje  m.in.:

 

 • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej,
 • finansowanie działalności z różnych źródeł,
 • zatrudnianie cudzoziemców,
 • świadczenie usług na odległość,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • ochronę własności intelektualnej,
 • systemy jakości ISO 9001 i HACCP,
 • rozwój zasobów ludzkich,
 • wykorzystywanie technologii informacyjnych,
 • ochronę interesów klientów i konsumentów,
 • wymogi ochrony środowiska w działalności gospodarczej,
 • prawo zamówień publicznych,
 • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego i profilu zaufanego ePUAP,
 • podstawowe inf. o usługach specjalistycznych Krajowego Sytemu Usług (m.in. usługi  dotyczące innowacji, oferty funduszy  pożyczkowych i poręczeniowych, doradczych dotyczących optymalizacji kosztów w prowadzeniu działalności gospodarczej, ochrony środowiska itp.).

centrum przedsiebiorczosci