centrum przedsiebiorczosci

Kontaktul. Cieszyńska 367

(II piętro p. 320)

43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 497 50 07  • d1.png
  • d2.png
  • d3.png
  • white.png

Aktualności

PK KSU

Wt
Mar
27
2012

Z przyjemnością informujemy, iż  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny powierzyła Stowarzyszeniu "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości" możliwość prowadzenia Lokalnego Punktu Konsultacyjnego KSU. Dzięki nowemu projektowi systemowemu PARP pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” (realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL) będziemy mogli zaproponować naszym Klientom jeszcze atrakcyjniejszą ofertę niż dotychczas – poszerzoną o bezpłatne usługi informacyjne z dodatkowych obszarów tematycznych w zakresie przedsiębiorczości oraz o usługi doradcze asysty w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej (minimalnie odpłatnej).

 

Wszystkie osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców już działających zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem konsultantów i doradców Punktu Konsultacyjnego KSU, którzy udzielą szczegółowych informacji.


centrum przedsiebiorczosci