centrum przedsiebiorczosci

Kontaktul. Cieszyńska 367

(II piętro p. 320)

43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 497 50 07  • d1.png
  • d2.png
  • d3.png
  • white.png

Aktualności

PRZEDSIĘBIORCO NIE PRZEGAP SZANSY!!!

PRZEDSIĘBIORCO NIE PRZEGAP SZANSY!!!

 

INFORMACJA REGIONALNEGO OŚRODKA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  W BIELSKU- BIAŁEJ

 

27 września Marszałek Województwa Śląskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.2/2013 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 

W ramach konkursu istnieje możliwość m.in. refundacji kosztów związanych z organizacją stażu/praktyki ucznia szkoły czy też przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.

 

 

Szczegóły konkursu:

http://efs.slaskie.pl/?grupa=2&art1=1380281452&art=1186994745&id_m=274&kat=&katrodzic=

 

Zapraszamy również na spotkanie informacyjne dot. konkursu, które odbędzie się 9.10.2013 w naszej siedzibie.

Zgłoszenia przyjmujemy na stronie- http://bielsko-biala.roefs.pl/szkolenia/

 

 

 


centrum przedsiebiorczosci