centrum przedsiebiorczosci

Kontakt



ul. Cieszyńska 367

(II piętro p. 320)

43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 497 50 07



  • d1.png
  • d2.png
  • d3.png
  • white.png

Aktualności

POWSTAJE "OWES subregionu południowego"

Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości" pozyskało dofinansowanie na realizację projektu "OWES subregionu południowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 7.2.2 POKL).

 

OWES - czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to projekt przeznaczony dla:

- podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych);

- osób/podmiotów chcących założyć spółdzielnię socjalną.

  

W ramach projektu przewidzieliśmy następujące formy wsparcia:

 - szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych (m.in. z tematyki: profesjonalizacji III sektora, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, księgowe i prawne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej, marketing organizacji społecznej);

- pakiety księgowe, prawne i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej;

- wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe (dotacje na uruchomienie spółdzielni socjalnej - po 20 tys. na członka spółdzielni oraz wsparcie pomostowe);

- pakiety rozwojowe dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych.

 

Więcej informacji o projekcie wkrótce na stronie projektu. Rozpoczęcie projektu od kwietnia 2013.


centrum przedsiebiorczosci