centrum przedsiebiorczosci

Kontaktul. Cieszyńska 367

(II piętro p. 320)

43-382 Bielsko-Biała

tel. 33 497 50 07  • d1.png
  • d2.png
  • d3.png
  • white.png

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pt
Lut
01
2013

dotyczące realizacji usług doradczych w ramach realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności Projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” Poddziałanie 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, dotyczącego wsparcia na świadczenie usług informacyjnych i doradczych w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU (PK KSU) na podstawie umowy o dofinansowanie PK/2.2.1/2012/L/12-04. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Pełne zapytanie ofertowe

Zał. 1. Formularz oferty
Zał. 2. Oświadczenie Oferenta
Zał. 3. Wzór CV Oferenta


centrum przedsiebiorczosci